Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

1041 00ef 390
8294 ea07 390
Reposted fromowca owca viaEwkaLoL EwkaLoL
9759 7c8b 390
Reposted frompiehus piehus viajanuschytrus januschytrus
3485 b1f2 390
Reposted fromgubert gubert viajanuschytrus januschytrus

January 13 2020

2098 5b35 390
Reposted froms3 s3 viaGabreiila Gabreiila
8557 277f 390
Reposted fromrol rol vialikearollingstone likearollingstone
8261 f3fe 390

stellablu:


“I used to think I was the strangest person in the world but then I thought there are so many people in the world, there must be someone just like me who feels bizarre and flawed in the same ways I do. I would imagine her, and imagine that she must be out there thinking of me too. Well, I hope that if you are out there and read this and know that, yes, it’s true I’m here, and I’m just as strange as you.”

—   Frida Kahlo

8148 d9c0 390
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks

January 09 2020

9489 c2e5 390
Reposted fromhagis hagis viajanuschytrus januschytrus
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus
8872 c767 390

suonko:

by Elicia Edijanto

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin

January 01 2020

9576 a2f4 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabrianmay brianmay
3837 dc99 390
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viasoko soko
3200 ecdc 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viahornypigeon hornypigeon

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
2438 cc19 390
Plakaciary przeciwko przemocy.  Szkoda, że trzeba robić kampanie o rzeczach oczywistych. Ale skoro trzeba - warto robić to tak dobrze. 
Reposted fromhrafn hrafn viapannakies pannakies
7033 a170 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viadreamadream dreamadream

December 23 2019

Kiedy widzą Cię jako silną kobietę, myślą, że nie potrzebujesz niczego ani nikogo, dasz sobie sama radę ze wszystkim, co teraz się dzieje i ze wszystkim, co Ci się stanie. Że nie masz nic przeciwko temu, żeby Cię nie słyszeć, leczyć czy kochać.

Kiedy widzą Cię jako silną kobietę, szukają Cię, byś pomogła im nieść ich krzyż. Rozmawiają z Tobą i myślą, że nie trzeba Cię słuchać.

Nie pyta się silnej kobiety, czy jest zmęczona, cierpi albo upadła, jeśli przeżywa lęk lub strach. Ważne jest to, że zawsze tam jest: latarnia morska we mgle, skała na środku morza.

Silna kobieta nigdy nie dostaje przebaczenia. Jeśli traci kontrolę, mówią, że jest słaba lub histeryczna.

Kiedy silna kobieta znika na chwilę, wszyscy to zauważają, ale kiedy jest, jej obecność jest oczywista.

Ale to, w jaki sposób masz brać niezbędną siłę każdego dnia, by być taką kobietą, nie ma dla nikogo znaczenia.

Uhonorowanie, rozpoznanie, szacunek i podziękowania dla silnych kobiet Twojego życia, bo też trzeba je tulić i kochać.

— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl