Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

5379 7720 390
Reposted frommilverton milverton viajanuschytrus januschytrus

March 29 2020

0094 c13d 390
Kurt Vonnegut - "Trzęsienie czasu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 27 2020

6782 93df 390
Reposted fromlampka lampka
3706 cb6b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahouda houda
1984 3824 390
Reposted fromvesania vesania viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
0413 1e5d 390
Reposted fromseaweed seaweed viaitcouldbeworse itcouldbeworse
2371 94ef 390
Reposted fromhare hare viaitcouldbeworse itcouldbeworse
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitcouldbeworse itcouldbeworse
8816 b89c 390

zippy-64:

sketchy-saram:

I’ve never ONCE seen one of these and not being just like…absolutely riddled with tension, so. Keep passing them around, I guess!

Needed that, thanks. 👍🏻

Reposted fromwlfgrrl wlfgrrl vialampka lampka
8249 8682 390
Reposted fromamatore amatore vialampka lampka
2632 ce75 390
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viapiehus piehus

March 26 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaKuishi Kuishi

March 25 2020

5787 2438 390

gahdamnpunk:

This pandemic is really proving that government has the means to solve all problems they just choose not to

8591 093f 390
Reposted fromanheros anheros viapwg pwg

March 24 2020

5832 8423 390
Reposted fromniepogoda niepogoda viahash hash
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaczekajska czekajska
7959 e17e 390
Reposted fromlampka lampka viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl