Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
4207 41e3 390
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks viabeeth beeth
9371 074f 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
8172 be77 390
sky over berlin
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viairmelin irmelin

September 12 2019

9706 6452 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
9090 2ae5 390
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viairmelin irmelin
9492 b094 390
Reposted fromdatfeel datfeel viajanuschytrus januschytrus
3210 ad73 390
Reposted fromoll oll vialifeless lifeless
4368 60ce 390
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"

September 10 2019

5678 0991 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin

September 05 2019

3513 9083 390
Reposted fromxawery xawery viakarrolka karrolka
Reposted frommangoe mangoe viajanuschytrus januschytrus
9938 ad23 390
Reposted fromeyelyn eyelyn viajanuschytrus januschytrus
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns

Robienie ludziom emocjonalnego rollercoastera to zwykłe kurewstwo. Zabawa uczuciami drugiego człowieka jest podła i obrzydliwa. Emocjonalne huśtawki tworzą tchórze, którzy nieustannie mijają się z prawdą.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viairmelin irmelin
7375 44ae 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

August 29 2019

6495 dc42 390
Reposted frombrumous brumous viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl