Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

8599 fa4d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoxygenium oxygenium
Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej. 
— Marcin Świetlicki
9109 66f4 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacarmenluna carmenluna

March 25 2019

March 24 2019

Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viapolciak polciak
3554 891b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapurplecarbonate purplecarbonate
2833 e3e6 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi: jesteś bezpieczny ze mną. To jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid (!)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainherownway inherownway
5732 f450 390
Reposted fromkarahippie karahippie
0449 5686 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman
4998 68a1 390
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j viairmelin irmelin
4521 5402 390
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin

March 11 2019

Reposted fromFero Fero viaslova slova
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
6586 269f 390
Reposted fromsoftboi softboi viabeattman beattman

March 10 2019

2038 5947 390
Reposted fromAstalka Astalka viaSkydelan Skydelan
1732 1563 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viainsanedreamer insanedreamer
1135 2b42 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl