Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

6784 9eba 390
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viairmelin irmelin
NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o
cenę.

tylko ty sam możesz się
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
— Charles Bukowski
6261 e07d 390
Reposted fromerq erq viairmelin irmelin
8710 c8be 390
Reposted fromtfu tfu viagrarzynka grarzynka

October 21 2019

Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viafreeway freeway
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viafreeway freeway
5370 ab8d 390

October 19 2019

4875 72a9 390

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack vialifeless lifeless
4187 6d50 390
The Clash arriving at JFK Airport, photographed by Allen Tannenbaum in 1981
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

October 17 2019

2858 3f30 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

6i:

i just want to thank all those who’ve destroyed me into the person i am today

Reposted fromlifeless lifeless
What horrifies me most is the idea of being useless: well-educated, brilliantly promising, and fading out into an indifferent middle age.
— Sylvia Plath, The Unabridged Journals of Sylvia Plath
Reposted fromlifeless lifeless
2972 95cc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

October 07 2019

2301 cbe5 390
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaGabreiila Gabreiila
Niektórych przyjaciół poznaje się w biedzie,  i ta przyjaźń trwa do końca ich biedy. 

mom: how u today

me

Edvard Munch

Despair, 1829.

Oil on canvas

36 1/4 x 26 1/2” (92 x 67 cm)

Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
9026 b90b 390
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl