Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
9568 71fa 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viarudaizia rudaizia

October 11 2018

4109 8889 390
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
6688 92df 390
Reposted fromaletodelio aletodelio vialeonette leonette
3594 cc6a 390
Reposted fromsfeter sfeter viafabulous-lazy fabulous-lazy
Reposted frompffft pffft viafabulous-lazy fabulous-lazy
0526 be63 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaSzavislav Szavislav

October 05 2018

8886 5ad3 390
Reposted frommoai moai viafajnychnielubie fajnychnielubie
3265 4378 390

absolutely-not-the-madonna:

First day at school, Gaza, Palestine.

this is the most important thing right now.

Don’t look at anything else for a second.

Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajanealicejones janealicejones
2703 001d 390

September 30 2018

5977 38ee 390
Reposted fromteijakool teijakool viaNayu Nayu
Reposted fromambermoon ambermoon viarajska rajska

September 22 2018

1569 d7b5 390
Reposted fromturquoise turquoise viamietta-world mietta-world
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmokingtime smokingtime

September 14 2018

(...) to mnie jeszcze boli;
a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę 
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec 
— Gałczyński
Reposted from21gramow 21gramow viablackcat blackcat
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viablackcat blackcat
3193 f873 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianuwanda nuwanda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl