Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

1745 ec91 390
3845 ee5f 390
Reposted fromkyte kyte viasomewhereonlyweknow somewhereonlyweknow
Play fullscreen

On pamięta włosy jej krótkie, ona za to wie jak on reaguje na wódkę 

1821 ffc7 390

sillybro:

NICE

Reposted fromCalebino Calebino vianoisetales noisetales
4135 6af2 390

piperwinston:

Windy, Sunday, cliff-side talks with this girl. Our conversations never stall - that’s how you know a good friend ♡

Reposted fromtwice twice viapseudoartystycznie pseudoartystycznie
I think the saddest moment is the crack you hear in someone’s voice when they are talking about something very upsetting but trying to be strong. Courage is underrated.
4132 37db 390
ten wspaniały Młody Człowiek wygrał dziś w korporację.
Reposted fromlesnydziad lesnydziad viakarmacoma karmacoma
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viakarmacoma karmacoma
8176 5eaf 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
3770 4864 390
Reposted fromtfu tfu viakarmacoma karmacoma
5187 0480 390

retroavangarda:

Egon Schiele  Paar, 1909

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackenedsky blackenedsky
1924 8646 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viaalicemeow alicemeow
0343 e003 390
Reposted fromzaduzonaraz zaduzonaraz viaalicemeow alicemeow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl