Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viadeathbringer deathbringer
8590 eead 390
Reposted fromzciach zciach viaeternaljourney eternaljourney
0560 a05d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamysoulfortake mysoulfortake

November 03 2018

Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaciarka ciarka

November 01 2018

2192 c90c 390
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaembrace embrace
1574 1b58 390

October 23 2018

8826 fb79 390

October 13 2018

Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
9568 71fa 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viarudaizia rudaizia

October 11 2018

4109 8889 390
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
6688 92df 390
Reposted fromaletodelio aletodelio vialeonette leonette
3594 cc6a 390
Reposted fromsfeter sfeter viafabulous-lazy fabulous-lazy
Reposted frompffft pffft viafabulous-lazy fabulous-lazy
0526 be63 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaSzavislav Szavislav

October 05 2018

8886 5ad3 390
Reposted frommoai moai viafajnychnielubie fajnychnielubie
3265 4378 390

absolutely-not-the-madonna:

First day at school, Gaza, Palestine.

this is the most important thing right now.

Don’t look at anything else for a second.

Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajanealicejones janealicejones
2703 001d 390

September 30 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl