Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

3639 1ae0 390

tenor.com

6660 c965 390

September 20 2017

Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname via12101992 12101992
5038 8a36 390
Reposted fromparanoiac paranoiac via12101992 12101992
8776 845b 390
Reposted fromkaiee kaiee viajanuschytrus januschytrus

September 17 2017

7216 f491 390

pinklilies:

you are stronger than your depression, you are stronger than your anxiety

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viapmg pmg
2775 621d 390
Reposted fromdivi divi viapmg pmg
6957 5a1e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastraycat straycat
6799 ff25 390
4669 3657 390

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

Reposted fromLittleJack LittleJack viasann sann
0509 8f2e 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasann sann
2467 7d55 390
wyrzuty sumienia
Reposted fromlynka lynka viasaureus saureus
1276 8e82 390
Reposted fromochgod ochgod viazurawianiaczka zurawianiaczka
2088 08b5 390
Reposted fromoll oll viamoth-into-flame moth-into-flame
0035 993e 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viasaureus saureus

September 16 2017

Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaunni unni
1547 110c 390
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viakotzmarsa kotzmarsa
9927 f80b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl