Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viafreeway freeway
tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

6884 c589 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaPinkpills Pinkpills

August 04 2018

9666 27f4 390
Reposted from12czerwca 12czerwca viabarock barock
Play fullscreen
Reposted frommontak montak
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy viaPinkpills Pinkpills

i12bent: Witold Gombrowicz (August 4, 1904 – 1969) was a Polish novelist and dramatist. His works are characterized by deep psychological analysis, a certain sense of paradox and an absurd, anti-nationalist flavor. Photo by Bodhan Paczowski, 1965

August 03 2018

9066 bdd6 390
Reposted frompunisher punisher viahepi hepi
8229 8883 390
Reposted fromsosna sosna viaolewka olewka
5033 0e90 390
Reposted fromnalezycie nalezycie viamyszkaminnie myszkaminnie
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie

August 02 2018

4094 49da 390
simon denis
Reposted frompeper peper viacoeurina coeurina

July 08 2018

Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska

July 01 2018

7684 114f 390

pocketss:

it’s just one of those croissant days

0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaaurinko aurinko

June 29 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl